inschrijfformulier lessen Ananda Yoga
 
voornaam
achternaam
telefoon
geboortedatum  
       
e-mail adres
   
   abonnement REGULAR, 1 of 2 x per week, €39,00 per maand
   abonnement REGULAR MINIMA, 1 of 2 x per week, €30,00 per maand
   abonnement UNLIMITED, onbeperkt aantal lessen, €65,00 per maand
   abonnement LIGHT, 2 x per maand, €25,00 per maand
   Ja, ik ga akkoord met betaling per automatische incasso van het maandelijkse lesgeld van mijn abonnement miv de eerstvolgende hele maand tot wederopzegging. De opzegtermijn is een kalendermaand.
   Ja, ik ga akkoord met incasso van het lesgeld van de resterende weken van de instapmaand van mijn abonnement. Ik betaal hiervoor weken x euro = euro.
   Het instaptarief voor de maand waarin je start, is €9 per week (regular) of € 7,50 per week (regular minima)
of € 15 per week (unlimited) of € 12,50 (light) min een gratis proefweek. Daarna gaat je abonnement in.
   proefmaand 1 of 2 x per week van ……………….. tot ………………
€39,00 (één maand geldig, geen opzegtermijn)
   Ja, ik ga akkoord met betaling per eenmalige incasso van het lesgeld
voor de proefmaand.
  IBAN rekeningnummer
  naam rekeninghouder
  woonplaats
  Het lesgeld wordt geïncasseerd aan het eind van de maand, vóór het begin van de
nieuwe lesmaand. Als er onvoldoende saldo is, zal er geen incasso plaatsvinden.
 
Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Als je onder medische behandeling bent, een operatie hebt ondergaan of chronische klachten hebt, neem contact op met je arts over het volgen van yogalessen. Als je specifieke klachten hebt of lichamelijke beperkingen kun je dat hieronder aangeven. Ook vernemen we het graag van je als je zwanger bent. Vertel dit ook aan de docent als je daar voor het eerst een les bij volgt.
    
Bovenstaande informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
    Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord.
Na invulling dit formulier s.v.p. uitprinten en voorzien van de datum en je handtekening.
 
 
Datum _______________ Handtekening _________________________________
 
Dit formulier graag meenemen naar je eerste les, of opsturen naar:
 
Ananda Yoga
Boomberglaan 18
1217 RS Hilversum
tel: 06-19961343
www.anandayoga.nl
info@anandayoga.nl